Τo Παvεπισtήμιo tης Οξφόρδης αvαkoivωσε tηv λέξη tης xρovιάς kαι εivαι ελληvιkή

Στο σχετικό βίντεο που ανέβασε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το οποίο εκδίδει το διάσημο λεξικό, εξηγεί την προέλευση της λέξης με ένα δηλητηριασμένο βέλος που ξεκινά από την αρχαιότητα και […]

Ορέσtης Kouράkης: Ο γιoς tou βouλεutή πou παiρvει xιλιάδες εuρώ από to uπouργεio Πoλιtισμoύ

Μετά από πολλές περιπτώσεις τύπου Νίκου Καρανίκα, την Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου ήρθε στο φως η προαγωγή της Κατερίνας Εξερτζόγλου. Η νεαρά πρώην τηλεφωνήτρια στο υπουργείο Εργασίας έφτασε έχοντας σπουδές θεάτρου […]