Ελβεtiα: Aρvήθηkαv uπηkoόtηtα σε ζεuγάρι μouσouλμάvωv πou δεv xαιρέtησε δια xειραψiας άtoμα αvtiθεtou φύλou

Επιτροπή της Λωζάνης αρνήθηκε την ελβετική υπηκοότητα σε ζευγάρι μουσουλμάνων που αρνήθηκε να χαιρετήσει δια χειραψίας και να απαντήσει στις ερωτήσεις που έθεταν πρόσωπα του αντίθετου φύλου.

Kαtαγγελiα: Άφησαv vησtιkoύς touς πuρoσβέσtες σtη μεγάλη φωtιά tης Εύβoιας

Αίσθηση προκαλεί η ανακοίνωση από την «Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών» της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την μεγάλη φωτιά στο Κοντοδεσπότι.

Kαtάργηση θεριvής ώρας: Mε σuμμεtoxή ρεkόρ έληξε η διαβoύλεuση σtηv ΕΕ

Κάθε προηγούμενο ξεπέρασε η συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την κατάργηση ή τη διατήρηση της θερινής ώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία […]